Kỳ tuyển sinh và nhập học

ueh-isb-ky-nhap-hoc-isb

Giai đoạn 1: Nhập học tại ISB

Chương trình Global Pathways 2+1 cung cấp nhiều lựa chọn nhập học cho những sinh viên trong hai giai đoạn tại Việt Nam lẫn nước ngoài để có thể linh hoạt chuẩn bị hồ sơ và tài chính nhập học.

Kỳ tuyển sinh hàng năm

Tháng 1

Hạn nộp hồ sơ: 28.12.2021

Tháng 5

Hạn nộp hồ sơ: 09.05.2022

Tháng 9

Hạn nộp hồ sơ: 05.09.2022

ueh-isb-ky-nhap-hoc-nuoc-ngoai

Giai đoạn 2: Nhập học tại trường Đại học nước ngoài

Sinh viên chọn học ít nhất 1 năm tại 1 trong 4 Đại học thuộc Top 1% thế giới ở Úc hoặc New Zealand – đối tác của ISB (bao gồm Đại học Western Sydney, Đại học Macquarie, Đại học Wollongong, và Đại học Waikato), với tổng số 12-16 môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

Kỳ nhập học hàng năm

Đại học
Western Sydney, Úc

Tháng 2, Tháng 7

Đại học
Macquarie, Úc

Tháng 2, Tháng 7

Đại học
Wollongong, Úc

Tháng 2, Tháng 7

Đại học Waikato,
New Zealand

Tháng 2, Tháng 7