Học phí du học bán phần

Theo học tập chương trình Du học Global Pathways 2+1 giúp sinh viên tiết kiệm đến 60% học phí học tập và sinh hoạt. Với mô hình đào tạo đa dạng và phong phú, du học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn chương trình học phù hợp với khả năng tài chính.

Giai đoạn 1: Học tại ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

ueh-isb-giai-doan-1-isb

Số môn học: 16 môn

Đơn giá môn học: 14.950.000 VND

Tổng học phí (16 môn): 239.200.000 VND

Lưu ý:

 • Học phí trên chưa bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật và được đóng trước mỗi học kỳ (3 học kỳ/năm).
 • Học phí có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

Đại học Western Sydney, Úc
 • Số môn học: 8 môn
 • Đơn giá môn học: 3.615,2 AUD
 • Tổng học phí (sau khi áp dụng học bổng 3,000 AUD): 25.922 AUD

Lưu ý: Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2020-2021. Số môn học có thể thay đổi tùy GPA Giai đoạn 1 và chuyên ngành đào tạo.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-MQ
Đại học Macquarie, Úc
 • Số môn học: 8 môn
 • Đơn giá môn học: 4.850 AUD
 • Tổng học phí (sau khi áp dụng học bổng ASEAN): 28.800 AUD

Lưu ý: Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2020-2021. Số môn học có thể thay đổi tùy GPA Giai đoạn 1 và chuyên ngành đào tạo.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-UOW
Đại học Wollongong, Úc
 • Số môn học: 8 môn
 • Đơn giá môn học: 3.780 AUD
 • Tổng học phí (sau khi áp dụng học bổng 20%): 24.192 AUD

Lưu ý: Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2020-2021. Số môn học có thể thay đổi tùy GPA Giai đoạn 1 và chuyên ngành đào tạo.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-Waikato
Đại học Waikato, New Zealand
 • Số môn học: 12 môn
 • Đơn giá môn học: 3.782,5 NZD
 • Tổng học phí (sau khi áp dụng học bổng 5,000 NZD): 40.390 NZD

Lưu ý: Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2020-2021. Số môn học có thể thay đổi tùy GPA Giai đoạn 1 và chuyên ngành đào tạo.