Học phí chương trình Global Pathways

Theo học chương trình Global Pathways 2+1 giúp sinh viên tiết kiệm đến 60% học phí học tập và sinh hoạt. Với mô hình đào tạo đa dạng và phong phú, du học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn chương trình học phù hợp với khả năng tài chính.

Giai đoạn 1: Học tại ISB

ueh-isb-giai-doan-1-isb

Số môn học: 16 môn

Đơn giá môn học: 16.100.000 VND

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

Đại học Western Sydney, Úc
  • Số môn học: 8 môn
  • Tổng học phí: 28,960 AUD

Lưu ý: Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2021-2022.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-MQ
Đại học Macquarie, Úc
  • Số môn học: 8 môn
  • Tổng học phí: 39,600 AUD

Lưu ý: Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2021-2022.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-UOW
Đại học Wollongong, Úc
  • Số môn học: 8 môn
  • Tổng học phí: 30,240 AUD

Lưu ý: Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2021-2022.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-Waikato
Đại học Waikato, New Zealand
  • Số môn học: 12 môn
  • Tổng học phí: 45,390 NZD

Lưu ý: Biểu giá học phí áp dụng cho năm học 2021-2022.