Học bổng du học bán phần

Nhằm khuyến khích các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, chương trình Du học Global Pathways 2+1 cung cấp các suất học bổng giá trị xuyên suốt Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.

Giai đoạn 1: Học tại ISB, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

ueh-isb-hoc-bong-pathway-isb
 • Giảm 50% học phí: Xét điểm trung bình lớp 12 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần 6.0).
 • Giảm 30% học phí: Xét điểm trung bình lớp 12 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.0 (các điểm thành phần 5.0).

Lưu ý: Chính sách học bổng trên không áp dụng cho chương trình tiếng Anh học thuật.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

Đại học Western Sydney, Úc
 • Học bổng 3.000 AUD. Áp dụng cho tất cả sinh viên.
 • Học bổng 5.000 AUD. Áp dụng cho sinh viên có GPA Giai đoạn 1 đạt 7.5 trở lên.

Lưu ý: Mức học phí và học bổng trên áp dụng cho năm 2020-2021 và có thể được điều chỉnh hằng năm.

 

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-MQ
Đại học Macquarie, Úc
 • Học bổng tiếng Anh ELC: Giảm 50% cho 10 tuần đầu tiên của Khóa học tiếng Anh tại Đại học Macquarie.
 • Học bổng ASEAN Scholarship: 10,000 AUD/năm. Áp dụng cho tất cả sinh viên.
 • Học bổng UEH-ISB Partner Scholarship: 15,000 AUD/năm. Áp dụng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong Giai đoạn 1.

Lưu ý: Mức học phí và học bổng trên áp dụng cho năm 2020-2021 và có thể được điều chỉnh hằng năm.

 

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-UOW
Đại học Wollongong, Úc
 • Giảm 20% học phí/năm. Áp dụng cho tất cả sinh viên.
 • Giảm 30% học phí/năm. Áp dụng cho sinh viên có GPA Giai đoạn 1 đạt 7.0 trở lên.
 • Giảm 200 AUD /tuần cho khóa học tiếng Anh.

Lưu ý: Mức học phí và học bổng trên áp dụng cho năm 2020-2021 và có thể được điều chỉnh hằng năm.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-Waikato
Đại học Waikato, New Zealand
 • Học bổng 5.000 NZD. Áp dụng cho tất cả sinh viên.
 • Học bổng 10.000 NZD. Áp dụng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong Giai đoạn 1.

Lưu ý: Mức học phí và học bổng trên áp dụng cho năm 2020-2021 và có thể được điều chỉnh hằng năm.