Học bổng chương trình Global Pathways

Nhằm khuyến khích các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, chương trình Global Pathways 2+1 cung cấp các suất học bổng giá trị xuyên suốt Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.

Giai đoạn 1: Học tại ISB

ueh-isb-hoc-bong-pathway-isb

Học bổng Năm 1 (Áp dụng cho 8 môn học đầu tiên): Giảm 20%-50% học phí. Xét kết quả học tập bậc THPT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.0 (các điểm thành phần 5.5) trở lên.

Học bổng Năm 2 (Áp dụng cho 4-8 môn học tiếp theo): Giảm 30%-50% học phí. Xét kết quả học tập 8 môn học đầu tiên trong năm 1 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE tăng ít nhất 1 bậc so với trình độ tiếng Anh đầu vào Giai đoạn 1.

Giai đoạn 2: Học tại Đại học nước ngoài

Đại học Western Sydney, Úc
  • Học bổng 3.000 AUD hằng năm. Áp dụng cho tất cả sinh viên
  • Học bổng 6.000 AUD hằng năm. Áp dụng cho sinh viên có GPA Giai đoạn 1 đạt 7.5 trở lên.

Lưu ý: Các mức học phí, học bổng và điều kiện học bổng nói trên áp dụng cho năm 2022 và có thể được điều chỉnh hằng năm theo chính sách của mỗi trường.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-MQ
Đại học Macquarie, Úc
  • Học bổng ASEAN Scholarship: 10,000 AUD/năm. Áp dụng cho tất cả sinh viên.
  • Học bổng Partner Scholarship: 15,000 AUD/năm. Áp dụng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong Giai đoạn 1.

Lưu ý: Các mức học phí, học bổng và điều kiện học bổng nói trên áp dụng cho năm 2022 và có thể được điều chỉnh hằng năm theo chính sách của mỗi trường.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-UOW
Đại học Wollongong, Úc
  • Giảm 20% học phí/năm. Áp dụng cho tất cả sinh viên.
  • Giảm 30% học phí/năm. Áp dụng cho sinh viên có GPA Giai đoạn 1 đạt 7.0 trở lên.

Lưu ý: Các mức học phí, học bổng và điều kiện học bổng nói trên áp dụng cho năm 2022 và có thể được điều chỉnh hằng năm theo chính sách của mỗi trường.

ueh-isb-dieu-kien-tuyen-sinh-Waikato
Đại học Waikato, New Zealand
  • Học bổng 5.000 NZD (1 lần). Áp dụng cho tất cả sinh viên.
  • Học bổng 10.000 NZD (1 lần). Áp dụng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong Giai đoạn 1.

Lưu ý: Các mức học phí, học bổng và điều kiện học bổng nói trên áp dụng cho năm 2022 và có thể được điều chỉnh hằng năm theo chính sách của mỗi trường.