Chương trình du học bán phần

Sinh viên chọn học ít nhất 1 năm tại 1 trong 4 Đại học thuộc Top 1% thế giới ở Úc hoặc New Zealand – đối tác của ISB (bao gồm Đại học Western Sydney, Đại học Macquarie, Đại học Wollongong, và Đại học Waikato), với tổng số 8-16 môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

Du học bán phần tại Đại học Western Sydney, Úc

Du học bán phần tại Đại học Western Sydney, Úc

 • TOP 300 (1.2%) Đại học xuất sắc nhất thế giới (2021)
 • TOP 34 Đại học trẻ xuất sắc nhất thế giới (theo Times Higher Education năm 2021)
 • Đại học 5* về nghiên cứu, giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, đổi mới, và phát triển toàn diện (2022)
 • Top 400 đại học thế giới về Kinh doanh – Quản lý;
 • Top 400 đại học thế giới về Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Bằng cấp đào tạo: Bachelor of Business Bachelor of Communication
Tìm hiểu thêm
Du học bán phần tại Đại học Macquarie, Úc

Du học bán phần tại Đại học Macquarie, Úc

 • #200 – Top 1% Đại học xuất sắc nhất thế giới (2022)
 • #84 Đại học thế giới về Tài chính – Kế toán, Top 200 Đại học thế giới về Kinh doanh – Quản lý, Top 200 Đại học thế giới về Kinh tế (2021)
 • #9 ở Úc về chất lượng đầu ra, 97% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp (2020)
 • Bằng cấp đào tạo: Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts Bachelor of Media and Communications
Tìm hiểu thêm
Du học bán phần tại Đại học Wollongong, Úc

Du học bán phần tại Đại học Wollongong, Úc

 • #193 – Top 1% Đại học xuất sắc nhất thế giới (2022)
 • #14 Đại học trẻ (dưới 50 tuổi) xuất sắc nhất thế giới (2021)
 • Đại học 5* về nghiên cứu, giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, đổi mới, và phát triển toàn diện (2022)
 • Top 250 đại học thế giới về Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý và Tài chính – Kế toán (2021)
 • Top 180 Đại học thế giới về chất lượng đầu ra, 89% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp (2020)
 • Bằng cấp và chuyên ngành đào tạo: Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business và Bachelor of Business Information Systems
Tìm hiểu thêm
Du học bán phần tại Đại học Waikato, New Zealand

Du học bán phần tại Đại học Waikato, New Zealand

 • #373 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2022)
 • Top 300 đại học thế giới về Tài chính – Kế toán, Kinh tế và Kinh doanh – Quản lý (2021)
 • Top 51-75 Đại học thế giới về Quản trị du lịch – Nhà hàng khách sạn (theo Shanghai Raking năm 2020)
 • Top 500 đại học thế giới về chất lượng đầu ra (2020)
 • Bằng cấp và chuyên ngành đào tạo: Bachelor of Business.
Tìm hiểu thêm