Chương trình du học bán phần

Sinh viên chọn học ít nhất 1 năm tại 1 trong 4 Đại học thuộc Top 1% thế giới ở Úc hoặc New Zealand – đối tác của Viện ISB-Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (bao gồm Đại học Western Sydney, Đại học Macquarie, Đại học Wollongong, và Đại học Waikato), với tổng số 8-12 môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

Du học bán phần tại Đại học Western Sydney, Úc

Du học bán phần tại Đại học Western Sydney, Úc

 • TOP 300 (1.2%) Đại học xuất sắc nhất thế giới (2021)
 • TOP 36 Đại học trẻ dưới 50 tuổi xuất sắc nhất thế giới (2020)
 • TOP 10 Đại học trẻ dưới 50 tuổi hàng đầu tại Úc (2020)
 • Đại học 5* về nghiên cứu, giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, đổi mới, và phát triển toàn diện (2020)
 • Top 400 đại học thế giới về Kinh doanh – Quản lý;
 • Top 400 – 500 đại học thế giới về Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • #3 đại học thế giới và #2 ở Úc về đại học có tầm ảnh hưởng lớn
 • Bằng cấp và chuyên ngành đào tạo: Bachelor of Business với 3 chuyên ngành
Tìm hiểu thêm
Du học bán phần tại Đại học Macquarie, Úc

Du học bán phần tại Đại học Macquarie, Úc

 • #214 – Top 1% Đại học xuất sắc nhất thế giới (2021)
 • Đại học 5* về nghiên cứu, giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, đổi mới, và phát triển toàn diện (2020)
 • Top 100 Đại học thế giới về Tài chính – Kế toán; Top 200 Đại học thế giới về Kinh doanh – Quản lý; Top 300 Đại học thế giới về Kinh tế (2019)
 • Top 110 Đại học thế giới và #9 ở Úc về chất lượng đầu ra, 97% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp (2020)
 • Bằng cấp và chuyên ngành đào tạo: Bachelor of Business Administration hoặc Bachelor of Commerce với 5 chuyên ngành
Tìm hiểu thêm
Du học bán phần tại Đại học Wollongong, Úc

Du học bán phần tại Đại học Wollongong, Úc

 • #196 – Top 1% Đại học xuất sắc nhất thế giới (2021)
 • #14 Đại học trẻ (dưới 50 tuổi) xuất sắc nhất thế giới (2021)
 • Đại học 5* về nghiên cứu, giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, đổi mới, và phát triển toàn diện (2020)
 • Top 200 Đại học thế giới về Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý và Tài chính – Kế toán (2019)
 • Top 180 Đại học thế giới về chất lượng đầu ra, 89% sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp (2020)
 • Bằng cấp và chuyên ngành đào tạo: Bachelor of Business hoặc Bachelor of Commerce với 5 chuyên ngành
Tìm hiểu thêm
Du học bán phần tại Đại học Waikato, New Zealand

Du học bán phần tại Đại học Waikato, New Zealand

 • #266 – Top 1% Đại học xuất sắc nhất thế giới (2020), tăng 135 bậc trong 6 năm!
 • Đại học 5* về giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, phát triển toàn diện, khoa học xã hội và quản lý (2020)
 • Top 250 Đại học thế giới về Tài chính – Kế toán, Top 300 Đại học thế giới về Kinh tế và Kinh doanh – Quản lý (2019)
 • #23 đại học thế giới và #1 New Zealand về Quản trị du lịch – Nhà hàng khách sạn, Top 200 đại học thế giới và #2 New Zealand về Truyền thông (2019)
 • Top 500 đại học thế giới về chất lượng đầu ra (2020)
 • Bằng cấp và chuyên ngành đào tạo: Bachelor of Business với 10 chuyên ngành
Tìm hiểu thêm