Chương trình Global Pathways

Sinh viên chọn học ít nhất 1 năm tại 1 trong 4 Đại học thuộc Top 1% thế giới ở Úc hoặc New Zealand – đối tác của ISB (bao gồm Đại học Western Sydney, Đại học Macquarie, Đại học Wollongong, và Đại học Waikato), với tổng số 12-16 môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

Western Sydney Global Pathways 2+1

Western Sydney Global Pathways 2+1

 • #235 – TOP 1% Đại học xuất sắc nhất thế giới và thứ 13 tại Úc (Times Higher Education World University Rankings, 2022)
 • Top 34 Đại học trẻ xuất sắc nhất thế giới (theo Times Higher Education năm 2021)
 • #3&4 thế giới lần lượt về bình đẳng giới & giảm thiểu bất bình đẳng theo bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu dựa trên 17 tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (Times Higher Education Impact Rankings, 2021)
 • Top 450 Trường đào tạo Kinh doanh – Quản lý tốt nhất thế giới (QS Rankings by Subject 2021)
 • #1 khu vực Sydney về dịch vụ hỗ trợ sinh viên theo khảo sát toàn diện và chính quy duy nhất của Bộ Giáo dục Úc (QILT – Quality Indicator of Learning and Teaching, Student Experience Survey 2020)
 • Bằng cấp đào tạo: Bachelor of Business Bachelor of Communication
Tìm hiểu thêm
Macquarie Global Pathways 2+1

Macquarie Global Pathways 2+1

 • #200 – Top 1% Đại học xuất sắc nhất thế giới (2022)
 • #1 ở Úc và #28 thế giới về tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (Graduate Employment Rate) (QS Employability Rankings 2022)
 • #98 Chất lượng đầu ra trên toàn thế giới (QS Graduate Employability Rankings, 2022)
 • 10 môn học nằm trong top 100 thế giới, bao gồm Tài chính – Kế toán (#84) (QS World University Rankings by Subject, 2021)
 • Các chương trình Thạc sĩ Tài Chính, Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Thạc sĩ Quản Lý và Thạc sĩ Marketing thuộc Top 3 tại Úc và top 50 thế giới (QS Business Masters Rankings, 2022)
 • Bằng cấp đào tạo: Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts Bachelor of Media and Communications
Tìm hiểu thêm
Wollongong Global Pathways 2+1

Wollongong Global Pathways 2+1

 • #193 – Top 1% Đại học xuất sắc nhất thế giới (2022)
 • #14 Đại học trẻ (dưới 50 tuổi) xuất sắc nhất thế giới (2021)
 • Đại học 5* về nghiên cứu, giảng dạy, chất lượng đầu ra, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, đổi mới, và phát triển toàn diện (2022)
 • #6 Đại học có ảnh hưởng nhất trên thế giới theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (Times Higher Education University Impact Rankings 2021)
 • #1 tại New South Wales về độ hài lòng của nhà tuyển dụng giành cho sinh viên (QILT 2021)
 • Top 250 đại học thế giới về Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý và Tài chính – Kế toán (QS subjects ranking 2021)
 • Bằng cấp và chuyên ngành đào tạo: Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business và Bachelor of Business Information Systems
Tìm hiểu thêm
Waikato Global Pathways 1.5+1.5

Waikato Global Pathways 1.5+1.5

 • #373 Đại học xuất sắc nhất thế giới (QS World University Rankings, 2022)
 • #1 về Kinh tế và Kinh doanh tại NZ (THE University World Rankings 2022)
 • #38 thế giới về Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn (Academic Rankings of World Universities)
 • Top 60 thế giới về nghiên cứu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giảm bất bình đẳng (THE University World Rankings)
 • Top 150 về Kinh tế và Kinh doanh trên thế giới (THE University World Rankings)
 • Bằng cấp và chuyên ngành đào tạo: Bachelor of Business.
Tìm hiểu thêm